Tel: 09/362 05 01

Sallemeulekouter 50 - 9820 Merelbeke

Visie

- waar gaan we voor als praktijk -

Beeld van de toekomst, wat willen we bereiken en op welke manier.

De patiënt

 

Het patiëntendossier

 

Technologie staat niet stil, ook de ICT niet. Op termijn hopen we te evolueren naar een elektronisch medisch dossier dat nog beter gekoppeld is aan de patiëntengegevens in ziekenhuizen, bij apothekers, collega-specialisten en laboresultaten.

 

Het werken zal makkelijker worden door snelkoppelingen uit het medisch dossier naar tal van tools zoals vaccinnet, vitalink, … Zo wordt het dossier nog overzichtelijker en vollediger. We hopen ook dat het in de nabije toekomst vlot mogelijk wordt om dossiers van patiënten die we tijdens de wacht zien in te kijken, of op zijn minst een medische samenvatting ter beschikking hebben. Zo zal het werken makkelijker en veiliger worden.

 

Collega’s

 

We zullen op termijn uitbreiden. We zullen groeien gezien de toenemende populatie patiënten in onze praktijk. Om die reden zijn  we ook verhuisd naar een grotere praktijk. Er is aldaar plaats voor ondersteunend personeel (verpleging/secretariaat), zij zullen niet-kerntaken op zich nemen zodat wij ons blijvend kunnen concentreren op het medische luik.

 

We zijn ook overtuigd dat een secretaresse in de praktijk interessanter is dan een telesecretariaat omwille van het ruimer takenpakket dat hij/zij op zich kan nemen en het persoonlijker contact met de patiënten. Wegens financiële redenen, is dit nog even toekomstmuziek.

 

Belangrijk is dat de patiënt weet dat eenieder werkzaam in onze huisartsenpraktijk, ook het telesecretariaat, gebonden is aan beroepsgeheim. Mogelijks gaan we in het nieuwe praktijkgebouw ook samenwerken met andere disciplines.

 

Komen in aanmerking hiervoor: collega-specialisten, kinesitherapeuten, diëtisten, psychologen, …

 

Preventieve zorg

 

We hopen op termijn nog meer aandacht voor preventie te kunnen hebben.Want voorkomen is beter dan genezen.

Huisartsgeneeskunde is naast curatief, preventief.

 

We denken na over een nog betere organisatie van de griepvaccinatie en over toekomstige praktijkverbeterprojecten zoals de tetanusvaccinatie, e.d. Ook hiervoor hopen we iets meer tijd te hebben wanneer de administratieve taken zullen afnemen met een  secretariaat en de groei van de praktijk. Ook een degelijk elektronisch medisch dossier kan hierbij een grote hulp zijn.

 

We streven er naar om onze dossiers zo correct mogelijk bij te houden.

 

Taakdifferentiatie

 

De drie vaste artsen en HAIO beoefenen alle de algemene geneeskunde. De vaste artsen hebben bijkomende opleiding ECG gevolgd en zijn aangenomen arts voor politie en defensie. Eén arts heeft ook bijzondere bekwaming in spirometrie en ervaring als arts Kind en Gezin.

 

Alle artsen zijn onderlegd in kleine chirurgie bij urgenties, maar voor geplande ingrepen werken we samen met een chirurg in de buurt. Voor het aanleggen van niet-complexe gipsen alsook het verwijderen, kan u bij ons terecht.

 

Voor zwangerschapsopvolging kunnen patiënten bij ons terecht, voor de echo's en de eigenlijke bevalling dient de patiënte een beroep te doen op haar gynaecoloog.

 

- Voor het plaatsen en verwijderen van spiraaltjes verwijzen we door naar een gynaecoloog volgens keuze.

- Kinderen kunnen vanaf de geboorte en voor vaccinaties bij ons terecht.

- Gynaecologisch onderzoek (uitstrijkje) kan alsook perfect bij ons gebeuren.

 

Toegankelijkheid en nieuw praktijkgebouw

 

Het nieuwe praktijkgebouw is zo ingericht dat het toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. We blijven vlak bij het oude praktijkgebouw zodat we makkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Tevens voorzien we veilige parkeergelegenheid voor zowel fietsen als auto’s. Er is een parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden, voorzien.

 

We hebben extra aandacht besteed aan de geluidsnormen en -isolatie. Zo kunnen we iedereen een betere privacy bieden.

We zijn  enorm blij u te ontvangen in een moderner gebouw met aangename wachtkamer en u te behandelen in een moderner en geluidsdicht kabinet met aandacht voor de huidige aanbevelingen voor praktijkinrichting. Dat komt de zorg enkel ten goede.

 

Opleidingspraktijk

 

We zijn een erkende opleidingspraktijk met momenteel twee artsen die geschoold zijn om jonge collegae (HAIO's) op te leiden.

Deze HAIO's zijn afgestudeerde, gediplomeerde artsen die zich verder specialiseren in de huisartsgeneeskunde.

 

 

 

 

Sallemeulekouter 50 - 9820 Merelbeke

Tel: 09/362 05 01 - Fax: 09/362 37 83