Tel: 09/362 05 01

Sallemeulekouter 50 - 9820 Merelbeke

Missie

- waar staan we voor als praktijk -

werkterrein, bestaansrecht, normen, waarden, overtuigingen, intenties en ambities

De patiënt

 

Huisartsenpraktijk Sallemeulekouter is een praktijk van 3 huisartsen en 1 haio1 die een laagdrempelig eerstelijnsaanspreekpunt aanbiedt voor alle facetten – en dit zowel op medisch, psychisch als sociaal vlak – met betrekking tot het welzijn van de patiënt.

 

We leveren integrale zorg met aandacht voor de individuele patiënt; we werken met onze focus op individuniveau in plaats van op ziekteniveau. Er is aandacht voor de familiale banden en de ruimere maatschappelijke en sociale context waarin de patiënt zich bevindt.

 

Naast de curatieve zorg is er grote aandacht voor preventieve zorg. We begeleiden patiënten doorheen alle levensfasen inclusief het levenseinde. Uiteraard wordt deze zorg verleend in wederzijds respect tussen de patiënt en de arts.

 

De patiënt heeft een vrije keuze voor zorgverstrekker wanneer dit mogelijk is, in spoedeisende gevallen wordt hij/zij geholpen door de beschikbare arts. Wanneer dit een probleem zou zijn en een patiënt maar door één vaste huisarts wil geholpen worden, dienen we door te verwijzen naar een solopraktijk.

 

Omdat we laagdrempelig willen zijn, houden wij ons ook aan de officiële tarieven. We zijn elke werkdag bereikbaar en beschikbaar. Spoedafspraken kunnen steeds op de dag zelf en ook alle andere consultaties worden zo snel als mogelijk ingepland.

 

Afspraken maken kan telefonisch of via de praktijkwebsite. Op feest- en weekenddagen is er de officiële, georganiseerde wachtdienst. Ook op weekdagen tussen 19 en 8 uur is er wachtdienst.

 

De huisarts als centrale hulpverlener

 

Wij beoefenen de algemene geneeskunde en zijn daarom uw centraal aanspreekpunt bij problemen. Dit bij zowel fysische als psychische gezondheidsproblemen, maar ook met sociale problemen trachten wij u te helpen. Dankzij kennis van de levens- en familiesfeer is de huisarts voor tal van problemen een eerste aanspreekpunt.

 

Van geboorte tot levenseinde, ook bij euthanasie –mits het wettelijk kader gerespecteerd is-, kan de patiënt bij ons terecht.

In België kan een patiënt op eigen initiatief een specialist raadplegen, mits enige opleg in de vorm van extra remgeld.

 

Ook op spoed kan een patiënt zich aanmelden zonder verwijsbrief van de huisarts. Veel van deze problemen kunnen echter ook door de huisarts zelf opgelost worden (dit is veelvuldig aangetoond in wetenschappelijk onderzoek), dus raden we aan om bij een nieuw probleem uw huisarts te contacteren alvorens op eigen houtje een specialist te raadplegen.

 

Huisbezoeken

 

Gezien het toenemende tekort aan huisartsen zien we ons genoodzaakt huisbezoeken te beperken. Ze zijn te tijdrovend en inefficiënter dan consultaties. Om die reden gaan we enkel op huisbezoek als de patiënt te ziek is om naar de praktijk te komen, of te hulpbehoevend.

 

Patiënten die ons als huisarts wensen maar op meer dan 15 minuten rijden van de praktijk wonen, dienen voor huisbezoeken een huisarts in hun eigen buurt te zoeken.

 

Evidence based

 

Omdat we als huisarts kwalitatieve zorg willen verstrekken, hechten we veel belang aan ‘evidence based medicine’, dit wil zeggen, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde geneeskunde. Gezien huisartsgeneeskunde een dynamische en snel ontwikkelende wetenschap is, is continue bijscholing van belang.

 

We trachten jaarlijks voldoende nuttige bijscholingen te volgen om mee te zijn met de medische evolutie en zo kunnen wij ook geaccrediteerde huisartsen blijven. Tevens engageren we ons als opleidingspraktijk en begeleiden we stagiairs en huisartsen in opleiding.

 

Zo blijven we onze kennis toetsen en delen met de pas afgestudeerden die de recentste kennis bezitten en zij leren van de ervaring die ze opdoen en die wij met hen kunnen delen.

 

Omdat we ons baseren op wetenschappelijk onderzoek zal u bij ons geen homeopathische of andere alternatieve (en vaak dure) therapie voorgeschreven krijgen, tenzij met de hoogste uitzondering.

 

We trachten ook steeds door te verwijzen naar collega’s (artsen, kinesisten, psychologen,…) die deze manier van werken hoog in het vaandel dragen. Wanneer onze kennis te kort schiet om u optimaal van dienst te kunnen zijn, plegen we overleg met artsen waarin we vertrouwen hebben dat zij met de juiste kennis van zaken handelen.

 

Medische zorg binnen het wettelijk kader

 

Om veilige (en wettelijk correcte) medische zorg te kunnen leveren worden geen voorschriften en attesten afgeleverd zonder consultatie. Bij patiënten die chronische medicatie innemen, zorgen we dat we voldoende medicatie afleveren tot de volgende noodzakelijke controle.

 

Er wordt enkel medicatie afgeleverd aan patiënten aanwezig op de consultatie, niet voor familieleden of vrienden. Zeker niet wanneer deze patiënt voor ons een onbekende is.

 

Tevens leveren we uiteraard geen attesten af die niet stroken met de waarheid.

 

Het patiëntendossier

 

Goede zorg bieden, houdt ook in dat we een degelijk patiëntendossier dienen bij te houden. Elke arts tracht dit elke consultatie zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. We werken met een door de overheid erkend medisch programma waarin we alle brieven, consultaties, medicatievoorschriften, etc… bijhouden die nuttig zijn om veilig en vlot te kunnen werken en samenwerken.

 

Zo is het ook geen enkel probleem om voor één probleem de ene keer de ene arts te consulteren en de keer erop een andere collega. We kunnen op die manier de continuïteit in zorg garanderen.

 

Dankzij ons up-to-date medisch programma zijn we in staat om gebruik te maken van eHealth, Vitalink, ... en kunnen we communiceren met specialisten, apothekers, adviserend geneesheer, ...

Om dit te realiseren, wordt de geïnformeerde toestemming gevraagd tijdens het consult.

 

De collega’s

 

Samenwerken garandeert een optimale bereikbaarheid voor de patiënt, rekening houdend met de individuele beschikbaarheid van elke huisarts afzonderlijk. Dankzij het samenwerken is er mogelijkheid tot overleg. We leren van elkaar en scholen elkaar bij.

 

We denken samen na over problemen en kunnen op die manier sneller groeien en kwalitatievere zorg bieden. Dankzij de samenwerking heeft elke arts ook een aantal vrije momenten in de week om privé in te vullen naar keuze (sociaal, maatschappelijk, creatief).

 

Deze vrije momenten worden gerespecteerd want ze zijn enorm belangrijk om de geest van de arts niet te overbelasten en om burn-out op lange termijn te vermijden. Samenwerken betekent ook regelmatig overleg en zorg dragen voor elkaar.

 

Er vindt op wekelijkse basis overleg plaats om patiënten en organisatie van de praktijk te bespreken, maar ook buiten het werk ontmoeten we elkaar om een goede band op te bouwen die de samenwerking ten goede komt.

 

Momenteel werken we met een telesecretariaat om zo te vermijden dat we onnodig gestoord worden wanneer we consultaties of huisbezoeken doen. De patiënt kan zijn arts dagelijks zelf aan de lijn krijgen voor antwoorden op vragen of het bespreken van bloeduitslagen tijdens het telefonisch spreekuur.

 

Als het dringend is, schakelt het telesecretariaat onmiddellijk door. Ook met de personen van het telesecretariaat overleggen we regelmatig, onduidelijkheden en opmerkingen worden snel uitgeklaard. Op termijn, wanneer de praktijk groter is, gaan we op zoek naar een secretariaat in de praktijk zelf.

 

De continuïteit van zorg wordt gegarandeerd door de samenwerking met de collegae uit de huisartsenkring Merelbeke. De wachten worden onderling verdeeld. Na 19u gaat de wacht van start tot de volgende dag 8u. Ook in het weekend is er wachtdienst voorzien.

 

We brengen elkaar op de hoogte wanneer we patiënten zagen van een collega. We zitten geregeld samen voor bijscholingen en overleg met de huisartsen en jaarlijks ook met de apothekers van Merelbeke. Er is ook aandacht voor overleg met verpleging, kinesisten en eerstelijnsmedewerkers uit de buurt.

 

‘Shared decission making’

 

Shared decission making’ of samen tot een beslissing komen. We begeleiden u van dichtbij en zullen u wetenschappelijk onderbouwd advies geven. We luisteren naar uw feedback en gaan samen op zoek naar een beslissing.

 

Na ons advies heeft u de vrije keuze dit mee te nemen of naast u neer te leggen. Wat u ook beslist, we blijven u steunen. Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar gezondheid. Wij trachten te coachen en te begeleiden maar weten dat levensstijladvies (rookstop, beweging, dieet, …) vaak gehoord wordt, maar lang niet altijd makkelijk op te volgen is.

 

De patiënt heeft dus een gedeelde verantwoordelijkheid. Hij/zij dient ook steeds zelf op te bellen om resultaten van bloeduitslagen of andere onderzoeken op te vragen.  Dit tijdens het telefonisch spreekuur (dagelijks tussen 13.30 en 14 uur),tenzij anders afgesproken.

 

 

Sallemeulekouter 50 - 9820 Merelbeke

Tel: 09/362 05 01 - Fax: 09/362 37 83